Telefonisch spreekuur

De meeste uitslagen kunnen door de assistente doorgegeven worden, tenzij er afwijkingen zijn gevonden, welke door een arts met u besproken moeten worden. In het laatste geval, en/of indien de assistente u niet voldoende van dienst kan zijn en/of u een arts wenst te spreken, zal de arts u telefonisch benaderen, indien mogelijk op een afgesproken tijdstip. Daarbij is het uiteraard van belang dat u doorgeeft op welk nummer u bereikbaar bent, vast of mobiel of elders. U kunt overigens, u wellicht al bekend, ook middels een e-consult een arts rechtstreeks benaderen, zie daarvoor de optie e-consult op deze site.