Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! Daarna, zo mogelijk, ook onze praktijk.

 

Bij spoed tijdens kantooruren:bel ons nummer 0517-395500 of 0517-392334 keuze 1.

Bij direct spoedeisende klachten of verwondingen kunt u direct naar huisartsenpraktijk Het Bolwerk komen. Wanneer u belt dat u eraan komt, als dat lukt, dan is dat uiteraard handiger en kunnen wij rekening houden met uw komst.

Bij spoed buiten kantooruren : DoktersWacht Friesland 0900-1127112 ( opgericht door de gezamenlijke huisartsen in Friesland). U krijgt een gediplomeerd doktersassistente aan de lijn, welke met u beoordeelt of een advies, een consult op de post of een visite nodig is. Houdt uw gegevens ( verzekeringsnummer ) alvast bij de hand. De Dokterswacht kan u alleen van dienst zijn bij dringende medische problemen, welke niet kunnen wachten tot kantooruren.  Het is niet gewenst dat u zich rechtstreeks meldt op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Folder Dokterswacht Friesland