Geen medicatie voorschrijven aan onbekenden via internet

Een arts mag niet langer via internet aan onbekenden medicatie voorschrijven of een advies geven.
Dit staat in de herziene richtlijn over online arts-patiëntcontacten van de artsenorganisatie KNMG, die op 1 januari 2008 is ingegaan. De aanpassing is een gevolg van de Geneesmiddelenwet die in juli 2007 van kracht werd. Die verbiedt de arts medicijnen voor te schrijven aan een patiënt met wie hij geen behandelrelatie heeft en van wie hij de medicatiegeschiedenis dus niet kent.
De richtlijn is ook bedoeld voor een online advies. Ook dan moet er sprake zijn van een bestaande behandelrelatie, bijvoorbeeld met de eigen huisarts. Alleen als de risico's die verbonden zijn aan het online advies minimaal zijn, mag dit advies ook zonder bestaande behandelrelatie worden gegeven.