Praktijk Het Bolwerk geaccrediteerd

Kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg is van groot belang. Ook in onze praktijk. Het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laat zien dat in onze huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt. Het door ons in april 2007 behaalde NHG-keurmerk geeft aan dat onze praktijk tot de ‘best practices’ behoort. Ieder jaar wordt de praktijk gevisiteerd en beoordeeld.