Reisvaccinatie info

Reizigersvaccinaties.

 

Voor reizigersvaccinaties kunt u bij ons in de praktijk terecht. Mevrouw Polman is arts reizigersadvisering en mag ook gele koortsvaccinaties geven. In samenwerking met de apotheek wordt er op donderdagmiddag een reizigersspreekuur in de apotheek gehouden.

De procedure is als volgt: vier tot zes weken voor vertrek neemt u contact op met de apotheek of met de praktijk en vult u voor u en uw mede-reizigers een formulier in of u doet dit via de website van de apotheek: www.franekerapotheken.nl. Voor een goed advies is het noodzakelijk om dit formulier volledig in te vullen. Indien u voor langere tijd (> 3 maanden) of onder primitieve omstandigheden in het buitenland gaat werken is het verstandig om nog eerder advies in te winnen. Het kan zijn dat er dan meer vaccinaties nodig zijn en dat er een Mantoux-reactie bepaald moet worden.

De apotheek heeft speciaal opgeleide assistentes, die uitzoeken welke vaccinaties en malariaprofylaxe worden geadviseerd en zij nemen telefonisch contact met u op om dit advies te bespreken. De vaccinaties die u wilt laten toedienen worden bij de huisarts besteld en u krijgt een afspraak wanneer u dit bij de apotheek kunt ophalen. De apotheek verstrekt u de medicijnen en geeft voorlichting over het voorkómen van gezondheidsproblemen op reis. Met de vaccins gaat u naar de huisartsenpraktijk, waar de vaccinaties worden toegediend. Indien er ook een gele koorts vaccinatie moet worden toegediend wordt er op de apotheek een afspraak geregeld met mw Polman.

De kosten van vaccinaties worden niet standaard vergoed, u moet rekening mee houden dat u bij de apotheek de vaccins en medicijnen moet betalen en dat de kosten van het vaccineren 55 euro  bedragen. Indien uw verzekering de vaccinaties vergoedt, kunt u de rekening bij de verzekering indienen. Ziekenfonds de Friesland vergoedt 80% in de aanvullende verzekering.