Privacy en medische gegevens

 

Artsen en assistentes zijn verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim. Veel van uw gegevens zijn opgeslagen in de computer.

Deze gegevens worden soms geanonimiseerd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, voornamelijk voor het bijhouden van hoe vaak een ziekte in de huisartsenpraktijk voorkomt. Geanonimiseerd houdt in dat de gegevens nooit tot de patiënt te herleiden zijn. Dit is vastgelegd in een privacyreglement.

Inlichtingen aan derden, bijvoorbeeld Arbo-artsen, worden alleen verstrekt wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Verklaringen over uw gezondheid mogen huisartsen in Nederland niet afgeven. We kunnen wel, in overleg met u, een uitdraai maken van uw medische gegevens.

Indien u uw dossier wilt inzien, dan is dat mogelijk in overleg en onder onze voorwaarden.

Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens te bewaren, na overlijden 10 jaar.

Indien u zich door verhuizing laat inschrijven bij een andere huisarts, met diens toestemming, geeft u ons dan de naam en adres van uw nieuwe huisarts door. Daarna zorgen wij er voor dat uw medisch dossier goed beveiligd, bij voorkeur digitaal, of op papier en aangetekend, bij uw nieuwe huisarts terecht komt.

Indien u niet verhuist maar u zich in een andere praktijk binnen omgeving Franeker wenst in te schrijven, dan bespreken wij dit graag met u.

 

Leeftijdsgrenzen toestemming en informatierecht:

0-12 jaar: ouders/voogd hebben alle rechten, toestemming en informatierecht. Bij gezag door beide ouders en onenigheid over de toestemming van een behandeling is het belang van het kind leidend en kan de arts toch handelen

12-16 jaar: naast toestemming van de ouders/voogd is ook toestemming van het kind zelf vereist

16 jaar en ouder: patient beslist zelfstandig, geen toestemming ouders/voogd vereist

 

Bij het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen en verdere verzoeken tot informatieverstrekking over patienten van 16 jaar en ouder geldt het volgende:

dit moet door de patient zelf gedaan worden. Wij mogen alleen informatie verstrekken indien er een schriftelijke toestemmingsverklaring is getekend door de betrokken patient.

 

Voor uitgebreidere wettelijke details zie onderstaande bijlagen:

 

Privacyverklaring AVG

Aanvraagformulier medische gegevens door patiënt