Handig om te weten

Urineonderzoek: wanneer u vermoedt dat u een blaasontsteking heeft, kunt u urine voor 10 uur `s ochtends inleveren. Op het potje uw naam, geboortedatum en klachten aangeven.

Zwangerschapstest: voor 10 uur ochtendurine inleveren met uw naam en gewenst onderzoek op het potje. De kosten zijn voor eigen rekening.

Laboratoriumonderzoek: in principe via de huisarts, tenzij het een vervolgonderzoek betreft.

Administratie: verhuizing, verandering in gezinssamenstelling en verandering van verzekering gaarne doorgeven aan de assistente.

Afspraken: alle spreekuren zijn op afspraak. Bij spoed, ongelukjes, graag even van te voren bellen, wij zijn dan beter voorbereid op uw komst.

Meer tijd: Wanneer u voor uw klachten meer tijd nodig denkt te hebben kunt u dat bij de assistente aangeven.