Gemiste afspraken

Helaas komt het steeds vaker voor dat patiënten niet verschijnen op een gemaakte afspraak. Hierdoor verlopen spreekuren niet efficiënt en bovendien betekent dit, dat andere patiënten langer moeten wachten op een afspraak. Met name bij de praktijkondersteuners betreffen het vaak langere afspraken, van 30 tot zelfs 60 minuten. Aangezien wij gemiste afspraken niet bij de zorgverzekeraar kunnen declareren, zijn wij genoodzaakt om deze kosten te verhalen op de patiënt.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgebeld te worden, met uitzondering van de maandag (dan meteen om 8.00 uur). Bij het niet, of niet op tijd afmelden van een afspraak, zal de praktijk een factuur aan de patiënt sturen van het consulttarief + administratiekosten. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de gereserveerde tijd, variërend van €10,00 voor een enkel consult tot €20,00 voor een dubbel consult. Dit bedrag dient voor een volgend bezoek aan de balie te worden voldaan. De rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

De huisarts volgt met bovenstaand beleid de LHV-richtlijn voor niet-nagekomen afspraken.