Accreditatie

Op 12 januari 2016 vond de controle-audit van onze praktijk plaats. 

Samenvatting/conclusie NPA :

Huisartsenpraktijk het Bolwerk is een innovatieve praktijk waarbij het kwaliteitsbeleid op hoog niveau staat. Een van de verbeterplannen voor de komende periode is de implementatie van een app waarmee de patiënt zijn eigen dossier voortdurend bij zich heeft en dus ten alle tijden in kan zien en zelf gegevens kan toevoegen aan zijn dossier. Het veiligheidsaspect is bij de ontwikkeling nadrukkelijk aan de orde geweest. 

De verbetercyclus is goed geïmplementeerd. Samen met de twee andere huisartsenpraktijken in het gebouw is de accreditatiemonitor ontwikkeld. Hierin worden de gemeenschappelijke protocollen en processen geborgd. Daarnaast is er nog een praktijkspecifiek kwaliteitssysteem waarin met name de protocollen medisch technisch handelen zijn opgenomen. Het streven is de accreditatiemonitor in stappen verder te ontwikkelen om tot een gezamenlijk kwaliteitsbeleid te komen