GGZ Franeker

Onze praktijk verzorgt, in nauwe samenwerking met de GGZ en de spoedapotheek Leeuwarden en praktijkondersteuner Rianne Dijkstra, de somatische zorg voor de patienten/bewoners op het GGZ-terrein Franeker en grotendeels voor de beschermde woonvormen van de GGZ in Franeker.

In feite heeft een deel van de bewoners vrije keus van huisarts, echter dit is afhankelijk van het GGZ-pakket, waar de bewoner gebruik van maakt.

Drie dagen per week is er een spreekuur op het terrein in gebouw ' de Wende'. Afspraken kunnen gemaakt worden, en indien van toepassing uitsluitend door de begeleiding, via de receptioniste op het terrein.

Dr Dam en Dr Rozendal verzorgen de spreekuren op het terrein.