Toestemming uitwisselen medische gegevens ( LSP)

Sindskort zijn wij aangesloten op het LSP ( Landelijk Schakelpunt Patientgegevens).

Het is erg belangrijk dat u aangeeft of u wel of niet toestemming geeft tot het uitwisselen van uw gegevens.

Wanneer u hiervoor toestemming geeft dan kan een dienstdoende huisarts via een beveiligd netwerk de gegevens bij ons opvragen. Wij worden gewaarschuwd wanneer dit plaats vindt. De arts zal nogmaals uw toestemming vragen indien mogelijk.

De volgende gegevens kunnen alleen met uw toestemming uitgewisseld worden:

- uw huidige gezondheidsproblemen en belangrijke ziekten uit het verleden;

- welke medicijnen u gebruikt;

- bekende allergieën;

- informatie over contacten met u in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten;

- bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend arts.

Dat betekent dus dat lang niet alle gegevens worden uitgewisseld! U hebt ook de mogelijkheid uw huisarts te vragen bepaalde informatie niet uit te wisselen.

Wij verzoeken u dus vriendelijk doch dringend aan te geven of u wel of niet toestemming geeft. U kunt dit doen middels een formulier, af te halen aan de balie doen of via de volgende website: http://www.ikgeeftoestemming.nl/ door een formulier op de website in te vullen, te printen en op de praktijk af te geven. Svp niet digitaal doorgeven via de site middels DigiD. U mag het ingevulde formulier ook mailen.

Of zie onder voor het formulier.

Nota bene, ook wanneer u expliciet niet wilt dat uw gegevens uitgewisseld worden is het nuttig om dit aan ons door te geven, zodat dat ons bekend is.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag de patient zelf beslissen inzake toestemming inzage gegevens middels LSP

Veel meer rondom de medische informatie uitwisseling kunt u vinden op de website http://www.vzvz.nl/

Formulier LSP