Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk 'Het Bolwerk' te Franeker


Huisartsenpraktijk 'Het Bolwerk' te Franeker

Hertog van Saxenlaan 36 G
8801 ES Franeker
Telefoon: 0517 392334
Spoed: 0517 395500
Fax: 0517 390920

Lokatie: Gezondheidszorg De Hertog

hetbolwerk.praktijkinfo.nl


Afspraak maken en inschatten spoed/triage

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8 en 10 uur en tussen 13 en 14 uur.  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Binnen onze praktijk kunt u bij iedere willekeurige arts een afspraak maken. Echter, het is efficienter om, een eerder besproken klacht bij dezelfde arts te plannen. U mag altijd uw arts van voorkeur aangeven. Wanneer uw afspraak echter dringend is of de planning dit niet toelaat, kan dit niet altijd gerealiseerd worden.

Vanwege kwaliteitsredenen worden alle gesprekken opgenomen. Alleen wanneer dat nodig is wordt het gesprek, uitsluitend door de betrokken medewerkers van onze praktijk, beluisterd en geevalueerd.

Meer tijd, geen probleem. Heeft u meerdere klachten of vragen of denkt u meer tijd dan anders nodig te hebben ( bijvoorbeeld bij psychische problemen) ? Geef het aan bij het maken van uw afspraak, we kunnen er goed rekening mee houden in de planning.


Visite aan huis  
Wanneer het door ziekte of lichamelijke beperkingen niet mogelijk voor u is om naar de praktijk te komen, dan kan uw huisarts u desgewenst thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, in overleg met u, en eventueel samen met de huisarts, of en wanneer een visite gewenst is. De assistente is hiertoe opgeleid en volgt de richtlijnen van onze huisartsen. Het huisbezoek is niet bedoeld als vervanging van het spreekuur in geval van vervoers- of tijdsproblemen.

Triage: inschatten spoed en soort van hulp

Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag, dat wil zeggen dat de triagist, in praktijk dus de assistente, bepaalt met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en behandeld moet worden. Vervolgens bepaalt de assisente de wijze waarop de hulpvraag het beste kan worden beantwoord en door wie de patiënt gezien moet worden. We onderscheiden telefonische triage en fysieke triage (patiënt aan telefoon of de balie).

Om goed triage te kunnen verrichten, heb je protocollen nodig. Voor de huisartsenposten en – praktijken heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de NHG-Triage Wijzer samengesteld. In de Triage wijzer staan protocollen aan de hand waarvan de doktersassistent kan bepalen met hoeveel spoed  een klacht afgehandeld moet worden.

Binnen huisartsenpraktijk Het Bolwerk wordt de triage verricht door gediplomeerde doktersassistentes. Zij hebben allen een basis cursus tot triagist gevolgd.

Bij het afhandelen van de vele telefoontjes en het te woord staan van patiënten aan de balie wordt eerst bepaald wat de wens van de patiënt is. Bijvoorbeeld een visite, een afspraak bij de huisarts of POH of het assistente spreekuur, een advies voor kleine medische problemen, een afspraak voor het terugbelspreekuur.

Wanneer men een afspraak op het spreekuur wenst vraagt de assistente naar de reden van het consult en noteert dit bij de afspraak. Soms is het niet nodig dat de patiënt op de praktijk komt en kan volstaan worden met een advies, of onderzoek (b. v. urine onderzoek bij blaasontsteking). Voor het aanvragen van een telefonisch consult wordt genoteerd waar de vraag over gaat of wat het probleem is, zodat de arts zich kan voorbereiden op het consult/visite/telefoontje en de assistente kan een tijdsinschatting maken van de klacht. We hanteren globaal de regel: een dubbele afspraak wordt gepland voor patienten met meer dan 1 hulpvraag, voor patienten met psychische problemen.

Voor het geven van eenvoudige medische adviezen maken de assistentes gebruik van de NHG-wijzer.

Alle adviezen die de assistente zelf geeft worden genoteerd in het patientendossier.  Deze adviezen worden gecontroleerd, nabesproken en geaccordeerd door de huisartsen.

 

 

 Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Contact

Spoednummer 0517 395500
 

Huisartsenpraktijk 'Het Bolwerk' te Franeker

Hertog van Saxenlaan 36 G
8801 ES Franeker
Telefoon:
0517 392334
Fax:
0517 390920
Lokatie: Gezondheidszorg De Hertog
Routebeschrijving >